تهران، خیابان امیرکبیر، ناظم الاطباء جنوبی ، بلوک 9 شرقی ، پلاک 38 تلفن:70 79 91 33 021

اتصالات هیدرولیک

اتصالات هیدرولیک تا کنون توانسته است بهره وری از صنایع مرتبط را نیز محسوس تر کند.

شیلنگ سازی، مونتاژ شیلنگ، پرس شیلنگ

مهارت و توانمندی در تمام زمینه های ساخت سفارشی و مونتاژ انواع شیلنگ