تهران، خیابان امیرکبیر، ناظم الاطباء جنوبی ، بلوک 9 شرقی ، پلاک 38 تلفن:70 79 91 33 021

نفت، گاز، پتروشیمی

صنعت نفت شامل فرآیندهای جهانی اکتشاف، استخراج، پالایش و حمل و نقل می باشد.

اتصالات هیدرولیک

اتصالات هیدرولیک تا کنون توانسته است بهره وری از صنایع مرتبط را نیز محسوس تر کند.